Jádrové vrtání

Jádrové vrtání do betonu touto metodou probíhá několikanásobně rychleji, než při bourání za pomoci pneumatického nebo elektrického kladiva. Tento postup je vhodný pro vrtání prostupu pro rozvody jakéhokoli typu od elektrických přes vodovodní, až po vzduchotechniku.

Nespornou výhodou tohoto vrtání je přesnost, minimální přítomnost vibrací, které by při bourání mohli celkově narušit konstrukci a tím i ohrozit statiku budov, a nízké náklady na začištění jednotlivých prostupů. Jádrové vrtání provádíme od průměru 52 mm až do průměru 350 mm.

Nejčastější použití:

Průchody pro elektrická vedení silnoproudu a slaboproudu, otvory pro zápustná světla, elektroinstalační krabice nebo pro rozvodná a měřící zařízení. Otvory pro instalační potrubí na vodu, plyn, odpad, chlazení nebo pro vzduchotechniku, ventilace, klimatizace, centrální vysávání a odsávání par. Otvory pro kotvení konstrukcí, výtahu, jeřábu, kolejnic vertikálních i horizontálních. Odběry vzorku betonu.

Výhody jádrového vrtání:

  • Vysoká přesnost vrtaného otvoru
  • Rychlost
  • Nízké vibrace a otřesy
  • Vysoká flexibilita použití

V případě, že jste nenalezli to, co hledáte, kontaktujte nás. Věříme, že pro Vás máme správné řešení.